Inscripció

CAMPUS MULTIESPORT SETMANA SANTA 2024: CAMPUS MULTIESPORT SETMANA SANTA 2024

INFO: Del 25 al 28 de març de 2024 De 9 h a 13 h De 4 a 14 anys

Inscripció al Campus Multiesport de Setmana Santa de Torredembarra

Dades del nen/a

En qualitat de

Indiqueu si fareu ús del servei d'acollida (de 8.30 a 9h, i de 13 a 13.30h)
Si no feu ús no marqueu cap opció

Autoritzo a _____________________________________________________________________, com a (parentesc o relació amb el menor)_____________________ a recollir el menor.

Autoritzo a que el/la menor pugui marxar sol/a

Pateix algun tipus d' alèrgia o malaltia crònica ?

Te alguna dificultat intel·lectual, d'apranentatge i/o motriu o necessitats especials?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________Acceptes els termes i condicions d'ús?. Veure termes i condicions